Tuyển dụng

Chức vụ Kinh nghiệm Trình độ Số lượng Khu vực
pha chế + phục vụ nam nữ / không có kinh nghiệm 9/12 pha chế 05 + phục vụ 03 Quận 1 và Quận Bình Thạnh
Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật