Toppings

Trân châu đen

Black pearl
波霸珍珠
8,000 đ

Bánh plan

Pudding
布丁
8,000 đ

Đậu đỏ

Red bean
紅豆
8,000 đ

Hạt chia

Chia seeds
奇亞籽
8,000 đ

Nha đam

Aloe
蘆薈
8,000 đ

Sương sáo

Immortality
仙草
8,000 đ

Thạch trái cây

Fresh fruit crystal
水果水晶
8,000 đ

Trân châu trắng

White pearl
白晶球
12,000 đ

Hạt thủy tinh việt quất

Blueberry pop egg
藍莓爆蛋
8,000 đ

Olay (milk foam)

Olay (milk foam)
歐蕾 (奶蓋)
15,000 đ