Special

S1 Trà sữa trân châu đường đen

Brown sugar bubble Mizusawa milk tea
黑糖波霸水澤奶茶
50,000 đ

S2 Trà sữa lài trân châu đường đen

Brown sugar bubble jasmine green milk tea
黑糖波霸茉香奶茶
50,000 đ

S3 Sữa tươi trân châu đường đen

Brown sugar bubble fresh milk
黑糖波霸鮮奶
55,000 đ

S4 Trà sữa tươi matcha trân châu đường đen

Brown sugar bubble matcha latte
黑糖波霸抹茶拿鐵
55,000 đ