Smoothie

G1 Kem tuyết chanh dây

Passion fruit smoothie
百香果冰沙
50,000 đ

G2 Kem tuyết hoàng kim

Mango smoothie
芒果冰沙
50,000 đ

G3 Kem tuyết bí đao sữa tươi

Wax gourd & milk smoothie
冬瓜鮮奶沙
50,000 đ

G4 Kem tuyết sữa tươi đậu đỏ

Red bean & milk smoothie
紅豆牛奶冰沙
50,000 đ

G5 Kem tuyết matcha oreo

Matcha chips smoothie
抹茶脆片冰沙
55,000 đ

G6 Kem tuyết chocolate vụn

Chocolate chips smoothie
巧克力脆片冰沙
55,000 đ