Nhượng quyền

Dịch vụ
Các dịch vụ MIZUSAWA cung cấp:
 • .Chuyển giao kỹ năng kinh doanh thành công Know-How: Hoàn thiện quản lý kinh doanh, quy trình kinh doanh và hướng dẫn kinh nghiệm.
 • .Hướng dẫn hỗ trợ trước và sau khi mở cửa tiệm: Hỗ trợ kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian tìm tòi lúc khởi nghiệp,
 • .Phân tích đánh giá địa điểm khu vực kinh doanh: Xây dựng chiến lược kinh doanh, phát huy lợi thế cạnh tranh.
 • .Huấn luyện đào tạo hoàn chỉnh và hướng dẫn quản lý kinh doanh cửa tiệm.
 • .Lập kế hoạch quảng bá tổng hợp, thực hiện các chương trình quảng cáo nhân ngày khai trương và nâng cao hình ảnh thương hiệu
 • .Cung cấp nguyên liệu lâu dài và đảm bảo về chất lượng.
 • .Kịp thời nắm bắt sự biến động của thị trường, điều chỉnh việc quảng cáo và phát triển sản phẩm.
 • .Định kỳ sáng chế thức uống mới và cung cấp trang thiết bị.
 • .Phát triển và đa dạng hóa thành phần thức uống.
 • .Chất lượng nguyên liệu  tốt và phân phối thống nhất.
 • .Quản lý hàng tồn kho hiệu quả.
 • .Thức uống, giá bán xác định hoàn thiện nhằm tăng lợi nhuận nguyên。