Nhượng quyền

Ưu thế nhượng quyền
.Đặc tính thương hiệu xác định rõ ràng, xây dựng thương hiệu riêng biệt và dễ nhận biết.
.Sáng chế thức uống có vị độc đáo và đặc biệt, phù hợp với xu hướng thị trường chính vừa phân khúc với thị trường tiêu dùng.
.Có chiến lược quảng cáo hoàn chỉnh, tính đồng nhất giữa xác định thương hiệu và chiến lược quảng cáo, phát huy tốt nhất giá trị và cảm nhận tổng thể thương hiệu.
.Hiểu rõ thị trường tiêu dùng, vì xác định thương hiệu không phải là một danh từ mà là một động từ, luôn nắm bắt được nhu cầu và tình hình tiêu dùng, luôn tìm tòi sáng tạo và đổi mới.
Đào tạo theo kế hoạch và hoàn chỉnh cho nhân viên chuyên nghiệp, rút ngắn thời gian tìm tòi lúc khởi nghiệp
.Bất kể là thiết bị phần cứng, nguyên vật liệu, quảng cáo, MIZUSAWA sẽ hỗ trợ chu đáo và hoàn thiện.
.Có thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp và kế hoạch đội ngũ quảng cáo.
.MIZUSAWA hỗ trợ hoàn thiện, ngoài việc giảm xác suất khởi nghiệp thất bại, hữu hiệu hơn là giảm bớt chi phí vốn kinh doanh và mở cửa tiệm.
. Thực hiện mô hình kinh doanh với máy móc hiện đại, thức uống pha chế nhanh chóng, chính xác và phù hợp với nhu cầu của thị trường, giảm chi phí nhân công và sự khó khăn trong việc thay đổi nhân sự.