Latte (Fresh milk)

E1 Trà sữa tươi

Black tea latte
紅茶拿鐵
40,000 đ

E2 Trà Sữa Tươi Hương Lài

Jasmine green tea latte
茉香綠茶拿鐵
40,000 đ

E3 Trà sữa tươi thiết quan âm

Tie guan yin latte
鐵觀音拿鐵
45,000 đ

E4 Trà sữa tươi bá tước

Gram Earl grey tea latte
格蘭伯爵拿鐵
45,000 đ

E5 Trà Sữa Tươi Chocolate

Chocolate latte
巧克力拿鐵
45,000 đ

E6 Trà Sữa Tươi Matcha

Matcha latte
抹茶拿鐵
45,000 đ