Smoothie

G6 Kem tuyết chocolate vụn

G6 Kem tuyết chocolate vụn

Chocolate chips smoothie
巧克力脆片冰沙

55,000 đ

Đặt hàng