Fresh Fruit Tea

F1 Lục trà bưởi

Grapefruit green tea
葡萄柚綠
50,000 đ

F2 Lục trà cam tươi

Orange green tea
柳橙綠
50,000 đ

F3 Lục trà cam chanh dây

Orange and Passion fruit green tea
百香柳橙綠
50,000 đ

F4 Lục trà hoàng kim

Mango green tea
黃金綠茶
50,000 đ

F5 Lục trà nha đam ngọc bích

Lemon aloe vera green tea
翡翠蘆薈
45,000 đ

F6 Lục trà xí muội

Juice plum green tea
冰梅綠茶
40,000 đ

F7 Lục trà chanh dây

Passion fruit green tea
百香綠茶
40,000 đ

F8 Trà chanh ngọc bích

Lemon jasmine green tea
翡翠檸檬
40,000 đ

F9 Hồng trà chanh

Lemon juice black tea
檸檬紅茶
40,000 đ

F10 Trà bí đao truyền thống

Wax gourd tea
冬瓜茶
35,000 đ